ข้อกำหนดและเงื่อนไข(สมาชิก)
 

chapanakij.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการลงประกาศการจัดงานพิธี เกี่ยวกับงานสวดพระอภิธรรม งานฌาปนกิจ งานที่จัดเพื่อรำลึกและเป็นเกียรติต่อผู้ล่วงลับ ให้บริการการ์ดงานพิธีฌาปนกิจ ให้ข้อมูลฌาปนสถาน วัดทั่วประเทศไทย ตลอดจนบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" และกรอก ข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มหลังจากที่การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว ระบบจะจัดส่ง e-mail ไปยังท่าน เพื่อรอการยืนยันในการลงทะเบียน หลังจากที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ chapanakij.com ได้ทันที 

ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะเรียกท่านว่า "สมาชิก"

 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน ดังนี้ 

1. การสมัครสมาชิก chapanakij.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ผู้สมัครสมาชิกต้องให้ข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง 

3. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในเว็บไซต์ chapanakij.com  หากทีมงานตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

ทีมงานมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที 

4. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด 

5. สมาชิกจะต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกหรือตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ 

6. ห้ามสมาชิกเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และใช้บริการ 

ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ 

7. ห้ามสมาชิกใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด 

8. สมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้บริการข้อมูลหรือเข้าร่วมกิจกรรมใน chapanakij.com ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน chapanakij.com หากท่านละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

9.  ข้อมูลลงประกาศข่าวงานพิธีในเว็บไซต์ถือเป็นข้อมูลที่ยินยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่าน chapanakij.com และเว็บไซต์เครือข่ายได้ 

ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของโรงเรียน หรือเพื่อ สิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆ chapanakij.com จะได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากทางราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแจ้งข้อมูล 

ว่ามิให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะชน 

10. ทีมงาน chapanakij.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า 

11. ทีมงาน chapanakij.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการและข้อตกลงต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็ปไซต์ chapanakij.com ถูกใช้ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ และเว็ปไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ chapanakij.com  (ซึ่งต่อไปนี้ถูกเรียกว่า "ฌาปนกิจดอทคอม" และจะเรียนท่านว่า "สมาชิก") หากท่านไม่ยินยอมตามข้อตกลงดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งานเว็ปไซต์ 

chapanakij.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม ย้าย หรือลดเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้จะต้องติดตามเงื่อนไขต่างๆ ด้วยตัวท่านเองอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลต่อเนื่องไปยังสมาชิกที่เคยยินยอมและยอมรับตามเงื่อนไขต่อที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทางฌาปนกิจดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์การนำเว็ปไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ไปใช้งาน เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ และขอจำกัดสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปดังข้อตกลงการใช้บริการที่ปรากฎในเว็ปไซต์

chapanakij.com ให้บริการลงประกาศการจัดงานพิธี เกี่ยวกับงานสวดพระอภิธรรม งานฌาปนกิจ งานที่จัดเพื่อรำลึกและเป็นเกียรติต่อผู้ล่วงลับ ให้บริการการ์ดงานพิธีฌาปนกิจ ให้ข้อมูลฌาปนสถาน วัดทั่วประเทศไทย ตลอดจนบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" และกรอก ข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มหลังจากที่การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว ระบบจะจัดส่ง e-mail ไปยังท่าน เพื่อรอการยืนยันในการลงทะเบียน หลังจากที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ chapanakij.com ได้ทันที 

ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการเว็ปไซต์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ดังนี้ 

1. การสมัครสมาชิก chapanakij.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ผู้สมัครสมาชิกต้องให้ข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง หากทีมงานตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทีมงานมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที 

3. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด 

4. สมาชิกจะต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกหรือตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ 

5. ห้ามสมาชิกเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และใช้บริการ 

ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ 

6. ห้ามสมาชิกใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด 

7. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้บริการข้อมูลหรือบริการใน chapanakij.com ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน chapanakij.com หากท่านละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ 

8. ข้อมูลลงประกาศข่าวงานพิธีในเว็ปไซต์ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและยินยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่าน chapanakij.com และเว็บไซต์เครือข่ายได้

9. ทีมงาน chapanakij.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก บริการเว็ปไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 

 

ประกาศ ณ วันที่  23 พฤษภาคม 2559