ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดประตูน้ำ
ที่อยู่ : 3 หมู่1 ต.ท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038816363

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดนาคูโมทนามัย
ที่อยู่ : 9 หมู่2 ต.บางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038514228

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดสุวรรณาราม
ที่อยู่ : 33 หมู่12 ต.บางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038822293

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดแพรกวังตะเคียน
ที่อยู่ : 4 ต.วังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038812196

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดนครเนื่องเขต (ต้นตาล)
ที่อยู่ : 46 หมู่8 ต.วังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038515976

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดวิเวกอาคมธรรมปฏิบัติ
ที่อยู่ : หมู่3 ต.บางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038856078

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดแหลมใต้
ที่อยู่ : 78 ต.หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0385351734

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดคลองนา (ป่าชินรังษี)
ที่อยู่ : 24/1 หมู่2 ต.คลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038513044

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดนิโครธาราม (กระทุ่ม)
ที่อยู่ : 71 หมู่15 ต.ท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038515616

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดไชยภูมิธาราม
ที่อยู่ : 2 ต.บางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038820445

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ