ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ที่อยู่ : 134 ต.หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038511048

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ที่อยู่ : 156 ถ.มรุพงษ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038515142

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดจุกเฌอ
ที่อยู่ : 7 หมู่4 ต.คลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038583478

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดโพธาราม
ที่อยู่ : 1 หมู่7 ต.บางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038516728

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเทพนิมิตร
ที่อยู่ : 533 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038816467

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดหนามแดง
ที่อยู่ : 50 หมู่2 ต.หนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038592475

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบ้านนาเทพธาราม
ที่อยู่ : 2 หมู่5 ต.บางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038514282

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบางปรง
ที่อยู่ : 27 หมู่9 ต.บางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038514122

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)
ที่อยู่ : 475/7 ถ.ศุภกิจ ต.บ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038511198

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
ที่อยู่ : 72 หมู่4 ต.บางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038565087

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ