ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดสนามนอก
ที่อยู่ : ถ.เทอดพระเกียรติ ต.วัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 028838507

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดท้ายเมือง
ที่อยู่ : 41 หมู่1 ถ.สนามบินน้ำ ต.สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  029691279

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบางขวาง
ที่อยู่ : 238 หมู่4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 029674659

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดปราสาท
ที่อยู่ : 18 หมู่4 ต.บางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025951816

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดลานนาบุญ
ที่อยู่ : 21 หมู่9 ซ.ประชาราษฎร์ 1 ถ.กท-นนท์ ต.ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025272896

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดสมรโกฎิ
ที่อยู่ : 6 หมู่8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 029655063

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบางแพรกเหนือ
ที่อยู่ : หมู่2 ซ.ศรีพรสวรรค์ ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 029696806

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดไทรม้าใต้
ที่อยู่ : 88 หมู่4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 029262343

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดตำหนักใต้
ที่อยู่ : 10 ซ.นนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025252095

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดนครอินทร์
ที่อยู่ : 164 หมู่6 ซ.บุรีรังสรรค์ ถ.พิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025262906

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ