ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดคลองขุนศรี
ที่อยู่ : ต.ขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 029219760

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดลากค้อน
ที่อยู่ : ต.ราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025978002

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเพรางาย
ที่อยู่ : หมู่6 ถ.บ้านคลองตาชม ต.หนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : -

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดราษฎร์นิยม
ที่อยู่ : ต.ราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : -

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดตะเคียน
ที่อยู่ : ต. บางคูเวียง  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0886725196

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดป่ามณีกาญจน์
ที่อยู่ : 67/3 หมู่3 ถ.บางม่วง - บางคูลัด (สาย1) ต.ศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 024492234

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
ที่อยู่ : ซ.เทศบาล 9 ต.บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025711155

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบางไกรใน
ที่อยู่ : ต.บางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 029247008

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดจันทร์
ที่อยู่ : 27 หมู่6 ต.บางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 024461656

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดชลอ
ที่อยู่ : ต.วัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0815558701

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ