ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดนวลจันทร์
ที่อยู่ : 43 หมู่12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025109524, 023637772

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดปรมัยยิกาวาส
ที่อยู่ : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 584 5120

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ที่อยู่ : ต.บางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 028816323, 024474493, 0817216999

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบางไผ่
ที่อยู่ : 15 หมู่3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0859158348

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบางบัวทอง
ที่อยู่ : 1 หมู่3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025017390

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดชลประทานรังสฤษดิ์
ที่อยู่ : 78/8 หมู่1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025847139, 025838845
อีเมล : pm_chai@watchol.org

วัดลาดปลาดุก
ที่อยู่ : 7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : -

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดไทรใหญ่
ที่อยู่ : 65 หมู่5 ถ.ไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.ไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 029287129

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบัวขวัญ
ที่อยู่ : 1 หมู่9 ซ.งามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 029529737

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
ที่อยู่ : 74/11 ต.สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025250470

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ