ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดใหม่อมตรส
ที่อยู่ : 132 ซ.วรพงษ์ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 281 7672

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดราชบูรณะราชวรวิหาร
ที่อยู่ : 119 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 221 9544

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดตรีทศเทพวรวิหาร
ที่อยู่ : 167 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 282 0432

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเอี่ยมวรนุช
ที่อยู่ : 178 ถ.สามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 628 7906

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดทิพยวารีวิหาร
ที่อยู่ : 119 ซ.ทิพย์วารี ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 222 5988

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร
ที่อยู่ : 646 ถ.กรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 282 7944

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
ที่อยู่ : หมู่6 ถ.พหลโธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 025210311, 029729473

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดศรีเอี่ยม
ที่อยู่ : หมู่11 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 027440133, 0818694383

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดวชิรธรรมสาธิต
ที่อยู่ : 1199 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : -

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดลาดพร้าว
ที่อยู่ : ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 029317144

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ