ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ที่อยู่ : ซ.สามเสน 5 ถ.สามเสน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 022239215

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเทพธิดารามวรวิหาร
ที่อยู่ : ถ.มหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 026211178

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดเพรียว)
ที่อยู่ : ๖๔ ซ.๑ ถ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036223036

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ที่อยู่ : 146 ถ.บำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 022214331

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ที่อยู่ : ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 022215999

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดราชนัดดาราม
ที่อยู่ : 70 ถ.มหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 022248807

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดชนะสงครามราชวรวิหาร
ที่อยู่ : 77 ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 026294975

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดอินทรวิหาร
ที่อยู่ : 114 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0262855502

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดมหรรณพาราม
ที่อยู่ : 261/1 ถ.ตะนาว แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 622 3372

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดปรินายก
ที่อยู่ : ถ.ปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 282 3002

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ