ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดอินทาราม
ที่อยู่ : 394 หมู่ 7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5345-5170

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดศิริมงคล
ที่อยู่ : 130 หมู่ 4 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5345-5104

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเชียงมั่น
ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5337-5368

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดใจ (ดงเทวี)
ที่อยู่ : 311 หมู่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5345-5434

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดดับภัย
ที่อยู่ : 198 หมู่ 1 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5345-5725

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดป่าไม้แดง
ที่อยู่ : 119 หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5345-7255-6

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดอรัญญวาสี
ที่อยู่ : 14 หมู่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5345-7967

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดมหิงสาวาส
ที่อยู่ : 274 หมู่ 3 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5387-0375

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดพระพรหมมหาราช
ที่อยู่ :  119 หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5387-0735

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบุณฑริกาวาส
ที่อยู่ : 25 หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5387-0379

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ