ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ที่อยู่ : 9 หมู่ 9 ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5329-5014

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดชัยพระเกียรติ
ที่อยู่ : 90 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5322-2616

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเชตุวัน
ที่อยู่ : 314 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5323-4750

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดสันติธรรม
ที่อยู่ : 13 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5322-6762

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเสาหิน
ที่อยู่ :  98 หมู่ 3 ถนนอ้อมเมือง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5381-7386

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเจดีย์หลวง
ที่อยู่ : 103 ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5327-8328

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดข่วงเปา
ที่อยู่ : 359 หมู่ 4 ตำบลแขวงข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5334-1686

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ที่อยู่ : 157 หมู่ 2 ตำบลแขวงบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5334-1821

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดล้านนาญาณสังวราราม
ที่อยู่ : 33 หมู่ 4 ถนนน้ำตกแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5382-6999

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดมงคลวารี
ที่อยู่ : 73 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแขวงข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5336-9653

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ