ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดสิงคาราม
ที่อยู่ : 1 หมู่ 1 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5577-1481

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดหงษ์ทอง
ที่อยู่ : 1 หมู่ 5 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5577-1299

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดโค้งไผ่
ที่อยู่ : 113 หมู่ 1 ตำบลโค้งไผ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5572-8397

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดไตรภูมิ
ที่อยู่ : ตำบล พรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5674-6170

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดฟากทุ่ง
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5573-1223

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดแก้วสุริยฉาย
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5576-9427

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดสว่างอารมณ์
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5576-9321

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดแก้วศรีวิไล
ที่อยู่ : 153 หมู่ 10 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5573-2235

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดท่าขึ้น
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5572-7089

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ที่อยู่ : 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5327-3703

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ