ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดเทพนิมิตมงคล
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5573-7016

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดคลองลาน
ที่อยู่ : ตำบล คลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5573-5182

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดท่าช้าง
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5578-6371

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดไพรสณฑ์รัตทาราม
ที่อยู่ : 515 หมู่ 3 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5578-6109

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
ที่อยู่ : หมู่ 4,ตำบล ระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055 733 066

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดก้องประชาราษฎร์
ที่อยู่ :  ๑๖๖ บ้านมาบไผ่ หมู่ ๙ ต.เทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 089 857 2332

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
ที่อยู่ : 356 หมู่ 4 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5573-3066

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดโค้งวิไล
ที่อยู่ :  ๔๐. หมู่ ๔ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055 728 092

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดศรีภิรมย์
ที่อยู่ : 001 หมู่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055 780 190

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดสันติวนาราม
ที่อยู่ : 385/4 หมู่ 2, ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5578-1238

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ