ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดใหม่ห้วยลึก
ที่อยู่ : 81 หมู่2 ต.สวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034286470

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดตาก้อง
ที่อยู่ : หมู่7 ต.ตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034202337

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดหนองเสือ
ที่อยู่ : 152 หมู่5 ต.หนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034286304

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดพระบรมธาตุ
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5579-9218

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดคูยาง
ที่อยู่ : 27 ซอย 3 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5571-7805-6

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดนาควัชรโสภณ
ที่อยู่ : 32 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5572-1514

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดสว่างอารมณ์
ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5579-9601

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดวังพระธาตุ
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5573-9284

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดไทรงาม
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5579-1103

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดพานทอง
ที่อยู่ : 193 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5570-1296

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ