ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดบางช้างเหนือ
ที่อยู่ : 97/1 หมู่3 ต.คลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034325520

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดอ้อมใหญ่
ที่อยู่ : 16 หมู่5 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 028139794

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดญาณเวศกวัน
ที่อยู่ : 10 หมู่3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 024827365

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเชิงลาน
ที่อยู่ : 54 หมู่10 ต.บางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034295022

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดสามพราน (พุทโธภาวนา)
ที่อยู่ : 92/8 หมู่7 ต.สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034324001

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเดชานุสรณ์
ที่อยู่ : 46 หมู่6 ต.ยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034324999

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
ที่อยู่ : 08 ซ.โรงเจ ต.บางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034295341

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
ที่อยู่ : 108/5 หมู่2 ต.มหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0342993525

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดมะเกลือ
ที่อยู่ : 47 หมู่4 ต.คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034298213

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดสาลวัน
ที่อยู่ : 8 หมู่5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0244196812

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ