ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดเกาะวังไทร
ที่อยู่ : ต.ถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034271963

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดลาดปลาเค้า
ที่อยู่ : หมู่9 ต.บางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034258964

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดไผ่ล้อม
ที่อยู่ : 2 หมู่พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034250445

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดดงเกตุ
ที่อยู่ : หมู่6 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034385400

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดวังน้ำขาว
ที่อยู่ : 111/1 หมู่5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034283065

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดปรีดาราม
ที่อยู่ : 1 หมู่3 ต.คลองจินดา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034283173

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดสิรินทรเทพรัตนาราม
ที่อยู่ : 26 หมู่7 ซ.พงษ์ศิริชัย 2 ต.อ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 028109685

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดดอนหวาย
ที่อยู่ : 78 ถ.ไร่ขิง-ทรงคนอง ต.บางกระทึก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034393635

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดนครชื่นชุ่ม
ที่อยู่ : 104 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 028141727

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบางช้างใต้
ที่อยู่ : 46 หมู่1 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034324295

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ