ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ : 1 หมู่12 ต.สระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034383566

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดท่าเสา
ที่อยู่ : 29 หมู่9 ต.ห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034207127

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดหนองจิก
ที่อยู่ : 151 หมู่8 ต.ทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034375377

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดศรีวิสารวาจา
ที่อยู่ : หมู่3 ต.โพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034387020

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดไร่เกาะต้นสำโรง
ที่อยู่ : 59 หมู่4 ต.พระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034251694

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดห้วยจรเข้
ที่อยู่ : ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034258739

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดพระประโทณวรวิหาร
ที่อยู่ : ต.พระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034212011

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดดอนยายหอม
ที่อยู่ : หมู่3 ต.ดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034229324

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดอินทราราม
ที่อยู่ : 84 หมู่11 ต.โพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034377312

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดวังตะกู
ที่อยู่ : 53 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034363437

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ