ค้นหาวัด/ฌาปนสถาน
แสดงทั้งหมด
วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)
ที่อยู่ : 291 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038511069

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดชนะสงสารพิทยาธร
ที่อยู่ : หมู่7 ต.คลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038592540

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดบางพระ
ที่อยู่ : 1 หมู่5 ต.บางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 038820182

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ที่อยู่ : 27 ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034257931

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
ที่อยู่ : ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034212313

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดพระงาม
ที่อยู่ : ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034219464

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดไร่ขิง
ที่อยู่ : 51 หมู่2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034327512

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดเสน่หา
ที่อยู่ : 588 ถ.เหนือวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034285537

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดโพธิ์งาม
ที่อยู่ : 1 หมู่8 ต.กระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034383867

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

วัดวังน้ำเขียว
ที่อยู่ : หมู่3 ต.ทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034351045

วัดนี้ท่านเป็นผู้ดูแลใช่หรือไม่? ลงทะเบียนข้อมูลวัด

แสดงผล: 249 รายการ