ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

        
ที่อยู่: ๒ ถ.ถนนสนามไชย แขวงตำบลบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ: 022260335, 0-2225-9595
แฟกซ์: 0-2226-037
• รถประจำทาง สาย ๑, ๓, ๖, ๙, ๑๒, ๒๕, ๓๒, ๔๔, ๔๗, ๔๘, ๕๓, ๘๒ • รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.๑, ปอ.พ. ๔, ปอ.๕๐๗, ปอ.๕๐๘, ปอ.๑๒, ปอ.๔๔, ปอ.๔๘ • การเดินทางโยเรือด่วนเจ้าพระยา สามารถขึ้นฝั่งได้ที่ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือปากคลองตลาด แล้วเดินเข้าประตูทางถนนท้ายวังได้

   ดูแผนที่บน Google Maps

ข้อมูลที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางเราจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเสมอบริการเพิ่มเติม