ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

วัดเสมียนนารี

        
ที่อยู่: 32 หมู่4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ: 025802729-30, 0812409214
แฟกซ์: 025802730
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ

   ดูแผนที่บน Google Maps

ข้อมูลที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางเราจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเสมอ


รายการงานพิธี(ที่แจ้งผ่านเว็บ)
วันที่ 28 มีนาคม 2566
สถานที่
ศาลา 1 หนึ่ง
---------- ว่าง ----------
ศาลา 2 สอง
---------- ว่าง ----------
ศาลา 3 สาม
---------- ว่าง ----------
ศาลา 4 สี่
---------- ว่าง ----------
ศาลา 5 ห้า
---------- ว่าง ----------
ศาลา 6 หก
---------- ว่าง ----------
ศาลา 7 เจ็ด
---------- ว่าง ----------
ศาลา 8 แปด
---------- ว่าง ----------
ศาลา 9 เก้า
---------- ว่าง ----------
ศาลา 10 สิบ
---------- ว่าง ----------
ศาลา 11 สิบเอ็ด
---------- ว่าง ----------
เมรุ
---------- ว่าง ----------

บริการเพิ่มเติม