ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

        
ที่อยู่: 1325 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ: 023919616, 027414631-2
แฟกซ์: -

ที่จอดรถ : 200 คัน
สาย 2 23 ปอ.23 25 ปอ.25 38 40 ปอ.40 48 71 ปอ.72 (ผ่านซอยสุขุมวิท 42 และ 63) 98 (ผ่านซอยสุขุมวิท 42) 501 508 511 513

   ดูแผนที่บน Google Maps

ข้อมูลที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางเราจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเสมอ


รายการงานพิธี(ที่แจ้งผ่านเว็บ)
วันที่ 28 มีนาคม 2566
สถานที่
ศาลา ๑ พ่อตุ๊ ม่วงโสภา
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๒ พิมล จงกลรัตน์
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๓ อุดม บุญประกอบ
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๔ สิทธิสยามการ
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๕ ศรีไมตรีพิทักษ์
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๖ ชวลิตธำรง
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๗ แก้ว-ทองดีอัตถากร
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๘ วรรณสุพิน
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๙ ชู-ทับทิม
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๑๐ ศวงษ์วิเศษศุภวัตร์
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๑๑ ใต้ศวงษ์
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๑๒ หม่อมจันทร์เทวกุล
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๑๓ พงศักดิ์
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๑๔ เติม ณ ป้อมเพชร
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๑๕ พรอนงค์
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๑๖ ชำนาญวนกิจ
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๑๗ โกศล
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๑๘ โสภณอักษรกิจ
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๒๑ แพอนุสรณ์
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๒๒ ทรงวงศ์สงวน
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๒๓ อ๋องอิวกี่
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๒๔ วันเกษม
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๒๕ วิสนุวิมล
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๒๖ สมุน-อรุณ สิงหเสนี
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๒๗ แม่สุพร เปรมศิลป์
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๒๘ จุลินทร์-สงวน ลำซำ
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๒๙ จิตรสนิท
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๓๐ อรรถมนุญเนตยาทร
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๓๑ ศรีดารณพ
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๓๒ เสถียรไทย
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๓๓ เจ้าจอม
---------- ว่าง ----------
ศาลา ๓๔ แม่เลียม
---------- ว่าง ----------
เมรุ จรัญเมรุลอย
---------- ว่าง ----------

บริการเพิ่มเติม