สำหรับอาสาสมัคร มูลนิธิแจ้งข่าว เท่านั้น

อาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิ สามารถ สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ และ สมัครสมาชิกเจ้าหน้าที่มูลนิธิ คลิก