ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการและข้อตกลงต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็ปไซต์ chapanakij.com ถูกใช้ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ และเว็ปไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ chapanakij.com (ซึ่งต่อไปนี้ถูกเรียกว่า "ฌาปนกิจดอทคอม" และจะเรียนท่านว่า "สมาชิก") หากท่านไม่ยินยอมตามข้อตกลงดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งานเว็ปไซต์

chapanakij.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม ย้าย หรือลดเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้จะต้องติดตามเงื่อนไขต่างๆ ด้วยตัวท่านเองอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลต่อเนื่องไปยังสมาชิกที่เคยยินยอมและยอมรับตามเงื่อนไขต่อที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทางฌาปนกิจดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์การนำเว็ปไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ไปใช้งาน เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ และขอจำกัดสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปดังข้อตกลงการใช้บริการที่ปรากฎในเว็ปไซต์

chapanakij.com ให้บริการลงประกาศการจัดงานพิธี เกี่ยวกับงานสวดพระอภิธรรม งานฌาปนกิจ งานที่จัดเพื่อรำลึกและเป็นเกียรติต่อผู้ล่วงลับ ให้บริการการ์ดงานพิธีฌาปนกิจ ให้ข้อมูลฌาปนสถาน วัดทั่วประเทศไทย ตลอดจนบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" และกรอก ข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มหลังจากที่การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว ระบบจะจัดส่ง e-mail ไปยังท่าน เพื่อรอการยืนยันในการลงทะเบียน หลังจากที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ chapanakij.com ได้ทันที

ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการเว็ปไซต์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ดังนี้

1. การสมัครสมาชิก chapanakij.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครสมาชิกต้องให้ข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง หากทีมงานตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทีมงานมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที

3. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

4. สมาชิกจะต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกหรือตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกได้

5. ห้ามสมาชิกเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และใช้บริการ

ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ

6. ห้ามสมาชิกใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด

7. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้บริการข้อมูลหรือบริการใน chapanakij.com ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน chapanakij.com หากท่านละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

8. ข้อมูลลงประกาศข่าวงานพิธีในเว็ปไซต์ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและยินยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่าน chapanakij.com และเว็บไซต์เครือข่ายได้

9. ทีมงาน chapanakij.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก บริการเว็ปไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ขั้นตอนการแจ้งข่าวงานศพ / สร้างการ์ด
 

เข้าเว็บไซค์ chapanakij.com กดปุ่ม "แจ้งข่าวงานศพ / สร้างการ์ด"

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้เสียชีวิต

1. ระบุคำนำหน้า ชื่อและ นามสกุลผู้เสียชีวิต

2. คลิก "ตรวจสอบชื่อผูเสียชีวิตในระบบ" เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลซ้ำกับประกาศอื่นๆนระบบ

3. ระบุวันเสียชีวิต (มรณะ) , วันเกิด (ชาตะ) , เลือกความสัมพันธ์กับผู้ประกาศ , หมายเลขบัตรประชาชน

4. อัพโหลดรูปภาพผู้เสียชีวิต

5. ยอมรับข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลสถานที่และ กําหนดการจัดพิธีศพ

1. ข้อมูลสถานที่ วัด หรือฌาปนสถาน

กระบุ สถานที่จัดงาน (ชื่อวัด หรือสถานที่) , จังหวัด , อำเภอ/เขต , ชื่อสถานที่ เพิ่มเติม (เช่น ศาลาหรือเมรุ)

2. เลือกกำหนดการงานพิธี เช่น รดน้ำศพ , สวดพระอธิธรรม , ทำบุญ ณ วันฌาปนกิจ , ฌาปนกิจ , บำเพ็ญกุศลครบ 7 วัน เป็นต้น

3. ระบุวันที่ของงานพิิธี

4. ระบุเวลา

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

1. กรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือและ อีเมล (ซึ่งข้อมูลนี้ใช้เพื่อตรวจสอบเท่านั้น ไม่เผยแพร่หรือแสดงข้อมูลแก่สาธารณะ)

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันประกาศ

1. เลือกรูปแบบการ์ด ที่ท่านต้องการ

2. พิมพ์ตัวเลขที่เห็นในภาพ

3. ตรวจสอบข้อมูลของท่าน และกดยอมรับข้อตกลง

4. ยืนยันประกาศ

ขั้นตอนที่ 5 ดูประกาศและแชร์

ท่านสามารถดูประกาศ และแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้หลายช่องทาง

 

 

ขั้นตอนการสั่งพวงหรีด
 

สามารถสั่งพวงหรีดได้ "ที่นี่"

ขั้นตอนที่ 1 ระบุวัด เขต หรืออำเภอเพื่อจัดส่ง

ระบุชื่อวัดหรือ เขตหรืออำเภอที่ต้องการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหมวด'ส่งพวงหรีด'

กดปุ่มเลือก'ส่งพวงหรีด'

ขั้นตอนที่ 3 เลือกรายการพวงหรีด

เลือกรายการพวงหรีดที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ

1. ระบุข้อความที่จะแสดงบนป้ายพวงหรีด

2. วันที่ท่านต้องการให้จัดส่ง

3. เวลาที่ท่านต้องการให้จัดส่ง

4. หากยังไม่ต้องการสั่งซื้อสินค้าทันที หรือสั่งสินค้าเพิ่มเติมสามารถกดปุ่ม'สินค้าลงตะกร้า'ได้ หรือถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าทันทีให้กดปุ่ม'ซื้อสินค้า'

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

1. หากไม่ต้องการสั่งสินค้าเพิ่มให้ กดปุ่ม'ดำเนินการต่อ'

2. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อและ กดปุ่ม'ยืนยันคำสั่งซื้อ'

ขั้นตอนที่ 5 เลือกวิธีชำระเงิน

กดปุ่มเลือกวิธีชำระเงิน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

 

ขั้นตอนการสั่งจองบริการถ่ายภาพ
 

สามารถสั่งสั่งจองบริการถ่ายภาพได้ "ที่นี่"

ขั้นตอนที่ 1 ระบุวัด เขต หรืออำเภอเพื่อจัดส่ง

ระบุชื่อวัดหรือ เขตหรืออำเภอที่ต้องการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหมวด'บริการถ่ายภาพ'

กดปุ่มเลือก'ส่งพวงหรีด'

ขั้นตอนที่ 3 เลือกแพ็คเกจถ่ายภาพ

เลือกแพ็คเกจถ่ายภาพที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อช่างภาพ

สนใจติดต่อได้ทาง

Tel: 086-342-6872

Line: fbi21128

 

 

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

- เลือกโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านสะดวก ตามรายชื่อบัญชีธนาคารด้านล่าง

- ยืนยันการโอนชำระเงินคำสั่งซื้อ ที่ ประวัติการสั่งซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บางกระบือ
ชื่อบัญชี: ยุทธพงศ์ ศุภศิริ
เลขที่บัญชี: 0183025351
ประเภท: กระแสรายวัน

พร้อมเพย์
เบอร์โทรศัพท์: 0865494994


 

การแจ้งชำระเงิน

 

สามารถแจ้งชำระเงินได้ "ที่นี่"

ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันการโอน

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม 'ยืนยันการโอน'

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการโอนเงิน

1. ระบุวันที่ชำระเงิน

2. ระบุเวลาที่ชำระเงิน

3. จำนวนเงิน

4. เลือกไฟล์ หากมีหลักฐานการโอนเงิน

5. พิมตัวเลขที่เห็นในภาพ ตัวอย่างในภาพ 0907

6. เมื่อกรอกและ ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม'แจ้งโอนเงิน'