แชร์การแจ้งข่าวงานศพ/สร้างการ์ด
แจ้งข่าวงานศพ/สร้างการ์ด
สร้างการ์ดเพื่อแชร์ผ่าน

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้เสียชีวิต

ฌาปนกิจดอทคอม ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสีย…
โปรดกรอกข้อมูลงานพิธีและผู้เสียชีวิต เพื่อลงประกาศที่ฌาปนกิจดอทคอม... ท่านจะได้การ์ด(e-card) งานพิธี ใช้พิมพ์/แชร์ข่าวการจัดงาน

*
*  
*


  เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลซ้ำกับประกาศอื่นๆ กรุณา "ตรวจสอบชื่อผู้เสียชีวิตในระบบ"

*    

วันเกิด (ชาตะ):
   
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 8 MB นามสกุลไฟล์ .jpg .png

×

ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลสถานที่ และ กําหนดการจัดพิธีศพ

ข้อมูลสถานที่ วัด หรือฌาปนสถาน

*
*
*

ข้อมูลกำหนดการงานพิธีศพ

วันที่
    เวลา :

  วันที่
    เวลา :
รายละเอียดงานสวดพระอภิธรรม (เพิ่มเติม)

  วันที่
    เวลา :

  วันที่
    เวลา :
รายละเอียดงานฌาปนกิจ (เพิ่มเติม)   

  วันที่
    เวลา :

  วันที่
    เวลา :

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อตรวจสอบเท่านั้น ไม่เผยแพร่หรือแสดงข้อมูลแก่สาธารณะ

*    
*    
ยกเลิก