ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

พิธีฌาปนกิจศพ


พิธีฌาปนกิจศพ

- ประธาน  และผู้ร่วมพิธีพร้อม

- แถวกองเกียรติยศเข้าที่พร้อมหน้าเมรุ  (กรณีที่เป็นศพที่ต้องจัดกองเกียรติยศ)

- พิธีกร  เชิญแขกผู้ใหญ่  ทอดผ้าบังสุกุล  โดยจัดลำดับจากผู้มีอาวุโสน้อย  ไปหาผู้มีอาวุโสมาก

              และนิมนต์ พระสงฆ์ ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล ควบคู่กันไปกับแขกผู้ใหญ่ ตามลำดับ

              โดยจัดลำดับจากพระสงฆ์ที่มีอาวุโส น้อยไปหาที่มีอาวุโสมากเช่นเดียวกัน

- พิธีกร  อ่านประวัติและคำไว้อาลัย

              เชิญยืนไว้อาลัย  (หากเป็นศพที่มีกองเกียรติยศไม่ต้องเชิญยืนไว้อาลัย)

- ประธาน ฯ  ทอดผ้าบังสุกุล

- พระสงฆ์   พิจารณาผ้าบังสุกุล

- ประธาน ฯ  วางกระทงดอกไม้  (เครื่องขมา)

- เป่าแตรนอน  ๑  จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ)

- ประธาน ฯ  ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ  (จุดดอกไม้จันทน์ วางลงที่กลางฐานที่ตั้งศพ)

- เป่าแตรเคารพ  ๑ จบ  (กรณีจัดกองเกียรติยศ)

- พิธีกร   กรณีมีพระสงฆ์มาร่วมงาน  ให้นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ก่อน

               แล้วเชิญแขก  ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ตามลำดับ

- เสร็จพิธี –

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

- ประธาน  และผู้ร่วมพิธีพร้อม

- แถวกองเกียรติยศเข้าที่พร้อมหน้าเมรุ  (กรณีที่เป็นศพที่ต้องจัดกองเกียรติยศ)

- พิธีกร  เชิญแขกผู้ใหญ่  ทอดผ้าบังสุกุล  โดยจัดลำดับจากผู้มีอาวุโสน้อย  ไปหาผู้มีอาวุโสมาก

              และนิมนต์ พระสงฆ์ ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล ควบคู่กันไปกับแขกผู้ใหญ่ ตามลำดับ

              โดยจัดลำดับจากพระสงฆ์ที่มีอาวุโส น้อยไปหาที่มีอาวุโสมากเช่นเดียวกัน

- พิธีกร  อ่านหมายรับสั่ง

- ผู้แทนเจ้าภาพ หรือพิธีกร  อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

- พิธีกร  อ่านประวัติและคำไว้อาลัย

              เชิญยืนไว้อาลัย  (หากเป็นศพที่มีกองเกียรติยศไม่ต้องเชิญยืนไว้อาลัย)

- ประธาน ฯ  ทอดผ้ามหาบังสุกุล

- พระสงฆ์   พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล

- ประธาน ฯ หน้าหน้าไปยังทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ฯ ในวันนั้น  ถวายคำนับ ๑ ครั้ง

                    วางกระทงข้าวตอก และกระทงดอกไม้ ( เครื่องขมา ) ที่ฐานพฟืนหน้าหีบศพ

                     ทำความเคารพศพ  ๑  ครั้ง

- เป่าแตรนอน  ๑ จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ)

- ประธาน ฯ  จุดดอกไม้จันทน์พระราชทาน ที่เพลิงหลวง  แล้ววางที่กลางฐานที่ตั้งศพ

                      และรับดอกไม้จันทน์สำหรับประธาน ฯ  วางลงที่กลางฐานที่ตั้งศพนั้น ( โดยไม่วางทับ 

                      หรือเทียบเทียมดอกไม้จันทน์พระราชทาน

- เป่าแตรคำนับ  ๑  จบ  (กรณีจัดกองเกียรติยศ)

- ประธาน ฯ  ถวายคำนับไปยังทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ฯ ในวันนั้นอีก  ๑ ครั้ง

                     แล้วลงจากเมรุ

- พิธีกร   กรณีมีพระสงฆ์มาร่วมงาน  ให้นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ก่อน

               แล้วเชิญแขก  ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ตามลำดับ

- เสร็จพิธี –

หมายเหตุ ให้จัดโต๊ะตัวสูง (เหมาะสม) ๑ ตัว ปูด้วยผ้าขาว  ตั้งไว้ด้านศีรษะของศพ  สำหรับวางโคมไฟ

                  หลวง และเครื่องขมาศพ  และจัดโคมไฟสำหรับต่อเพลิงพระราชทานจากพนักงาน

                  พระราชพิธี  นำไปรักษาไว้เพื่อใช้ในวาระสุดท้ายของพิธีพระราชเพลิงศพ


วันที่: 15 มีนาคม 2559


บริการเพิ่มเติม