ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลในวันฌาปนกิจศพ


พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลในวันฌาปนกิจศพ หรือวันพระราชทานเพลิงศพ ก่อนพิธีดังกล่าว

- เชิญศพขึ้นตั้งบนศาลาบำเพ็ญกุศล

- นิมนต์พระสงฆ์ ประจำที่อาสน์สงฆ์

- เจ้าภาพ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง

- พิธีกร  อาราธนาพระปริตร (กรณีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ตอนภาคเช้า)

- พระสงฆ์  สวดพระพุทธมนต์

- ถวายภัตตาหารเพล

- ถวายเครื่องไทยธรรม

- พระสงฆ์ อนุโมทนา

- เจ้าภาพ   กรวดน้ำ

- เลี้ยงอาหารกลางวันญาติมิตร และแขกที่มาในงาน

- นิมนต์พระเทศน์  ขึ้นพักบนอาสน์สงฆ์

- เจ้าภาพ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  จุดเทียนกัณฑ์เทศน์  และจุดธูปเทียนที่ตั้งหน้าศพ

- พิธีกร  อาราธนาศีล    ผู้ร่วมพิธี รับศีล

- พิธีกรอาราธนาธรรม  (เทศน์ธรรมดา  หรือ เทศน์แจงก็ได้)

- พระสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา  จบแล้ว

- เจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์

- นิมนต์พระสงฆ์  ๑๐  รูป ( หรือจำนวนตามแต่นิมนต์ ) ขึ้นอาสน์สงฆ์พร้อมกัน

- พระสงฆ์มาติกาบังสุกุล

- เจ้าภาพ   ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์

- พระสงฆ์  อนุโมทนา

- เจ้าภาพ   กรวดน้ำ

- เคลื่อนศพ   เวียนเมรุ  ๓  รอบ  ( นิมนต์พระสงฆ์นำศพ อย่างน้อย  ๑ รูป )

- เชิญศพขึ้นสู่เมรุ

- เสร็จพิธี - (ก่อนเข้าสู่พิธีฌาปนกิจศพ หรือพระราชทานเพลิงศพ)

 


วันที่: 15 มีนาคม 2559


บริการเพิ่มเติม