ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

เมื่อมีคนเสียชีวิตที่บ้าน ต้องทำอย่างไร


เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน

1. ท่านห้ามเคลื่อนย้ายศพเด็ดขาด  

 

2.ให้โทรแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อมาชัณสูตร  เพื่อยืนยันการเสียชีวิต ไม่ได้ถูกฆาตกรรมหรือเหตุเสียชีวิตผิดธรรมชาติ

มาตรา 148 เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย
การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ
(1) ฆ่าตัวตาย
(2) ถูกผู้อื่นทำให้ตาย
(3) ถูกสัตว์ทำร้ายตาย
(4) ตายโดยอุบัติเหตุ
(5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

 

3. หลังชัณสูตรยืนยันการเสียชีวิต  ท่านแต่งกายศพให้เรียบร้อย  หากยังไม่มีโลงหรือไม่สามารถเคลื่อนย้ายควรโรงแป้งรอบๆ ศพ เพื่อป้องกันมด แมลงมารบกวนศพ 

 

4. เดินทางไปแจ้งการเสียชีวิต ควรแจ้งภายใน  24 ชั่วโมง  จากนั้นจึงนำใบมรณบัตรพร้อมร่างผู้เสียชีวิตไปยังวัด

- กรณีที่เสียชีวิตที่ว่าการอำเภอ ให้แจ้งที่ผู้ใหญ่บ้าน ท่านจะได้หลักฐานรับแจ้งตาย (ท.ร. 4 ตอนหน้า)แล้วนำใบไปแจ้งที่เทศบาลเพื่อออกใบมรณบัตร

- กรณีที่เสียชีวิตในเขตท้องที่เทศบาล ให้แจ้งที่งานทะเบียนของสำนักงานเขต ท่านจะได้ใบมรณบัตร

- บุคคลที่มีหน้าที่แจ้งการตายได้แก่ เจ้าบ้าน ผู้พบศพ(กรณีไม่มีเจ้าบ้าน) หรือผู้ได้รับมอบหมายให้แจ้งตายแทน 

 

5. จัดซื้อโลงศพ หรือติดต่อวัดเพื่อเคลื่อนย้ายศพไปบำเพ็ญกุศล  

- กรณีต้องเก็บแช่ศพ ให้ติดต่อโรงพยาบาล 

- การเคลื่อนย้ายศพ สามารถติดต่อมูลนิธิ วัดที่มีบริการขนย้าย หรือสามารถนำศพไปวัดพร้อมใบมรณบัตรได้

 

เอกสารที่ต้องเตรียมไปแจ้งการเสียชีวิต

1. บัตรประชาชนของผู้แจ้ง

2. บัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)

3. หลักฐานรับแจ้งตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) (ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เสียชีวิตมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)

5. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเสียชีวิตหรือพบศพ เช่น เพื่อนบ้าน

 

 

 


วันที่: 22 มิถุนายน 2559


บริการเพิ่มเติม