ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

พิธีทำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน


พิธีทำบุญ ๗ วัน  ๕๐ วัน  ๑๐๐ วัน

( การทำบุญ ๗ วัน ถ้าเสียชีวิตวันศุกร์  ให้ทำวันศุกร์ในสัปดาห์ต่อไป)

ลำดับพิธี

- พระสงฆ์ และผู้ร่วมพิธีพร้อม

- เจ้าภาพ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กราบ  ๓  ครั้ง

                 จุดธูปเทียนเบื้องหน้าอัฐิ หรือหน้ารูปภาพของผู้วายชนม์  เคารพศพแล้ว กลับมานั่งที่เดิม

- พิธีกร  นำบูชาพระ  กราบพระ

              อาราธนาศีล  ผู้ร่วมพิธี รับศีล

              อาราธนาพระปริตร

- พระสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์

- พิธีกร  นำกล่าวถวายสังฆทาน

- เจ้าภาพ  ถวายภัตตาหารเพล

- เจ้าหน้าที่ เทียบเครื่องไทยธรรม

- เจ้าภาพ  ถวายเครื่องไทยธรรม

- พิธีกร  ลาดผ้าภูษาโยง

- เจ้าภาพ  ทอดผ้าบังสุกุล

- พระสงฆ์  พิจารณาผ้าบังสุกุล

- พระสงฆ์  อนุโมทนา

- เจ้าภาพ  กรวดน้ำ

- พระสงฆ์  กลับ

- เสร็จพิธี –

 

ที่มา กองทัพบก


วันที่: 15 มีนาคม 2559


บริการเพิ่มเติม