ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

พิธีลอยอังคาร


พิธีลอยอังคาร

ลำดับพิธี

การบูชาแม่ย่านางเรือ

- คณะญาติมิตรนำอังคารไปสู่ท่าเทียบเรือ

- พิธีกรนำประธานในพิธี ( ญาติอาวุโส ) ลงเรือก่อน นอกนั้นรอบนท่าเทียบเรือ

- ประธานฯ นำดอกไม้ธูปเทียน ( ใส่รวมในพาน จุดบูชาแม่ย่านางที่หัวเรือ )

   กล่าวบูชา และขออนุญาตแม่ย่านางเรือโดยประธานกล่าวเอง หรือพิธีกรนำกล่าว

คำกล่าวบูชาขออนุญาตแม่ย่านางเรือ

นะมัตถุ/  นาวานิวาสินิยา/  เทวตายะ/  อิมินา  สักกาเรนะ/  นาวานิวาสินิง/  เทวตัง/  ปูเชมิ/

                ข้าพเจ้า/  ขอน้อมไหว้บูชาแม่ย่านางเรือ/  ผู้คุ้มครองรักษาเรือลำนี้/  ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้

ด้วยข้าพเจ้า/  พร้อมด้วยญาติมิตร/  ขออนุญาตนำอัฐิและอังคารของ……………………….ลงเรือลำนี้/   ไปลอยในทะเล/  ขอแม่ย่านางเรือ/  ได้โปรดอนุญาต/  ให้นำอัฐิและอังคารลงเรือได้/  และได้โปรดคุ้มครองรักษา/  ให้ข้าพเจ้าและญาติมิตร/  กระทำพิธีลอยอัฐิและอังคาร/  ด้วยความสะดวกและปลอดภัย/  โดยประการทั้งปวง เทอญ

- คณะญาติมิตรนำอังคารลงเรือ

- ออกเรือไปยังจุดที่จะลอยอังคาร

การไหว้อังคารบนเรือก่อนทำพิธีลอยลงน้ำ

- เมื่อเรือแล่นถึงจุดหมายแล้วให้หยุดเรือลอยลำ

- พิธีกรเปิดลุ้งอังคารจัดเครื่องไหว้อังคารให้ประธาน ฯ

- ประธานฯ จุดธูปเทียนไหว้อังคาร สรงด้วยน้ำอบไทย  โรยดอกมะลิ  กลีบกุหลาบ  ดอกไม้อื่น ๆ

- เมื่อทุกคนไหว้อังคารเสร็จแล้วพิธีกรห่อลุ้งอังคารด้วยผ้าขาวยาว กว้าง๑/๒ เมตร รวบมัดด้วยสายสิญจน์  

   ทำเป็นจุกข้างบนแล้วสวดสวมพวงมาลัย

- พิธีกรแจกดอกกุหลาบให้คณะญาติมิตรคนละ ๑ ดอก

การบูชาเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดร

- พิธีกรจัดเครื่องบูชาเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดรให้ประธาน ฯ

- ประธาน ฯ จุดเทียน ๑ เล่ม และธูป ๗ ดอก ที่กระทงดอกไม้ ๗ สี

  กล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นทีสีทันดร โดยประธาน ฯ กล่าวเอง หรือพิธีกรกล่าวนำ

 

 

คำกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นทีท้าวสีทันดร

( ตั้งนะโม ๓ จบ )

                นะมัตถุ/  อิมิสสัง/  มะหานะทิยา/  อะธิวัตถานัง/  สุรักขันตานัง/สัพพะเทวานัง/   อิมินา 

สักกาเรนะ  /  สัพพะเทเว/  ปูเชมะ.

                ข้าพเจ้าทั้งหลาย/  ขอน้อมไหว้บูชา/  เจ้าแม่นที/  ท้าวสีทันดร/  และเทพยดาทั้งหลาย/  ผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่/  ในทะเลนี้/  ด้วยเครื่องสักการะนี้/ ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย/ได้ประกอบกุศลกิจ/อุทิศส่วนบุญ/ แก่……………………/ผู้วายชนม์/  และกาลบัดนี้/  จักได้ประกอบพิธี/  ลอยอัฐิและอังคาร/ ของ………………………../พร้อมกับขอฝากไว้/ในอภิบาล/  ของเจ้าแม่นที/  ท้าวสีทันดร/  เจ้าแม่แห่งทะเล/  และเหล่าทวยเทพทั้งปวง/ ขอเจ้าแม่นที/ท้าวสีทันดร/ แม่ย่านางเรือและเทพยดาทั้งหลาย/ได้โปรดอนุโมทนา/ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ……………………/จงเข้าถึงสุคติ/  ในสัมปรายภพ/  ประสบสุข/ในทิพยวิมาน/  ชั่วนิรันดร์กาลเทอญ.

วิธีลอย

เมื่อกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร เสร็จแล้วพิธีกรเชิญทุกคนยืนขึ้นไว้อาลัยประมาณ ๑ นาที

- ประธานฯ โยนเงินเหรียญ ( ตามสมควร ) ลงทะเล เพื่อซื้อที่ตามธรรมเนียมแล้วลงบันไดเรือทางกาบ 

  ซ้าย ลอยกระทงดอกไม้  ๗ สีโดยใช้มือประคองค่อย ๆ วางบนผิวน้ำโดยให้ผู้ร่วมพิธีทุกคนถือ

   สายสิญจน์ด้วย

- หากกาบเรือสูงจากผิวน้ำมากเกินไป และไม่มีบันไดลงเรือ ให้ใช้สายสิญจน์ทำเป็นสาแหรก ๔ สาย  

   จำนวน ๒ สาแหรก คือใส่กระทงดอกไม้ ๗ สี ๑ สาแหรก และใส่ห่อลุ้งอังคาร ๑ สาแหรกหย่อนลงไป

   ( ห้ามโยน )

- เมื่อห่อลุ้งอังคารลงสู่ผิวน้ำแล้วให้โรยดอกกุหลาบ  ธูปเทียนตามลงไปและสิ่งของสำหรับไหว้บูชาที่

   เหลือทั้งหมดก็ให้โรยตามลงไปด้วย

- เรือวนซ้าย  ๓  รอบ

- เสร็จพิธี -

 

การเตรียมการ

ความเป็นมา       ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นลอยอังคารมาในสมัยใด เป็นแต่เพียงสันนิษฐานว่าพิธีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ความมุ่งหมาย     ถือคตินิยมว่าผู้ล่วงลับไปแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุข แม้เกิดในภพใด ๆ ขอให้อยู่เป็นสุข เหมือนน้ำมีแต่ความชุ่มเย็น

เครื่องใช้ในพิธี     สำหรับบูชาแม่ย่านางเรือ ดอกไม้สด ๑ กำ หรือพวงมาลัย  ๑ พวง ธูป ๙ ดอก เทียน 

หนัก ๑ บาท  ๑ เล่ม พานเล็ก ๑ ใบ ( ใส่ดอกไม้ธูปเทียน ขณะบูชาแม่ย่านางเรือ ) เชือก ๑ เส้น ( สำหรับมัดธูป ดอกไม้ที่เสาหัวเรือ ) สำหรับบูชาเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร กระทงดอกไม้ ๗ สี ๑ กระทง

ธูป ๗ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม พานโตก ( ขนาดกลาง ) วางกระทงดอกไม้ ๗ สี ๑ ใบสำหรับไหว้อังคารบนเรือ ลุ้งใส่อังคาร และผ้าขาวสำหรับห่อลุ้ง พวงมาลัย ๑ พวง ดอกมะลิ  กลีบกุหลาบ หรือดอกไม้อื่น ๆ ( สำหรับผู้ร่วมพิธีโรยบนอังคาร ) น้ำอบไทย ๑ ขวด ดอกกุหลาบเท่าจำนวนคนร่วมพิธี

ธูปเทียนเครื่องทองน้อย ๑ ชุด ( หรือธูป ๑ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม   พร้อมกระถางธูปเชิงเทียน

๑ ชุด ) สายสิญจน์ ๑ ม้วน พานโตกขนาดกลาง ( รองลุ้งอังคาร ) ๑ ใบ พานก้นลึกขนาดเล็ก ( ใส่ดอกไม้ต่าง ๆ ) ๑ ใบ พานก้นตื้น ( ใส่เงินเหรียญ ) ๑ ใบ


วันที่: 15 มีนาคม 2559


บริการเพิ่มเติม