ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

สิ้น'พินิจ'ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญออกแบบเหรียญตราวงการศิลปะของประเทศ ด้านทัศนศิลป์ สูญเสียศิลปินชั้นครู ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบประยุกต์ศิลป์ คือ นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) พ.ศ.2536 ที่จากไปด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 04.10 น. สิริอายุรวม 93 ปี โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศาลา 17 วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร และกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. ถึง 5 มิ.ย. 2562 เวลา 18.30 น. (ในพระบรมราชานุเคราะห์) การสวดพระอภิธรรม เว้นวันที่ 3 มิ.ย. ซึ่งญาติจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป
อธิบดี สวธ. เผยต่อว่า ในส่วนของการช่วยเหลือด้านต่างๆ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท
สำหรับประวัติของนายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) พุทธศักราช 2536 เกิดเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2469 เป็นนักออกแบบประยุกต์ศิลป์อาวุโสคนสำคัญ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและการออกแบบ ได้อุทิศตนให้กับงานศิลปะและการออกแบบอย่างได้ผลดี นอกจากมีความสามารถในการสร้างสรรค์แล้ว ยังทำหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง ออกแบบเหรียญตรา เครื่องหมาย ซึ่งใช้ในพระราชพิธีและในงานของราชการที่สำคัญเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเขียนภาพและคัดเลือกจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเพื่อการตกแต่งและงานอนุรักษ์
นอกจากนี้ อาจารย์พินิจ ยังได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานศิลปะในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง และออกแบบงานประยุกต์ศิลป์มาเป็นเวลาอันยาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ดำรงตนด้วยคุณธรรม ยังประโยชน์แก่สังคม เป็นศิลปินที่อยู่ในคุณงามความดี เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามสืบสาน  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) พุทธศักราช 2536
 
ขอบคุณ
https://www.dailynews.co.th/education/712098?fbclid=IwAR39Nr_h4RO2FWAOUEIBEKvqMNapgOVgZf_e2IqOP6-mHKm64PRtWrgtZDE

วันที่: 30 พฤษภาคม 2562ประกาศข่าวงานพิธี
อัลบั้มภาพ
ยังไม่มีภาพบรรยากาศงานศพ
ดูอัลบั้มภาพ


เกียรติประวัติ