ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

สิ้นศิลปินแห่งชาติ อาจินต์ ปัญจพรรค์ เจ้าของผลงานอมตะชุดเหมืองแร่วงการวรรณกรรมไทยสูญเสียครั้งใหญ่ อ.อาจินต์ ปัญจพรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ พุทธศักราช  2534 เจ้าของผลงานอมตะเรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ จากไปด้วยอาการสงบ  เมื่อวันที่ 17 พ.ย.เวลา 17.44 น. สิริอายุ 91 ปี โดยมีพิธีรดน้ำวันที่ 18 พ.ย.เวลา 16.00 น. ณ วัดตรีทศเทพ ศาลา 9

นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2470 ที่จังหวัดนครปฐม เป็นนักเขียนที่ประสบการณ์ความสำเร็จสูงมาก สร้างงานอันสะท้อนประสบการณ์ชีวิตสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน นอกจากความจัดเจนในการเขียนเรื่องสั้นซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นแบบของเรื่องสั้นไทยยุคใหม่แล้ว ยังสามารถกรองประสบการณ์ออกมาในรูปลักษณะอื่น ได้แก่ บทความ นวนิยาย บทละครวิทยุ บทละครโทรทัศน์ บทร้อยกรอง และบทเพลงไทยสากล โดยสามารถจับวิญญาณของชนบทไทยได้อย่างน่าประทับใจ เข้าถึงความคิดและวิถีชีวิตของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผลงานวรรณกรรมเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งชีวิตชีวา เปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่ผูกพันอยู่กับผืนดินและผืนน้ำ อันเป็นพื้นเพของกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอย่างเข้มข้น โลกวรรณกรรมของอาจินต์ ปัญจพรรค์ เป็นโลกที่ธรรมชาติกับมนุษย์ประสานสัมพันธ์กันเป็นเอกภาพแนบสนิท ในฐานะบรรณาธิการเป็นผู้มีคุณูปการมากหลายต่อนักเขียนร่วมรุ่น นักเขียนรุ่นใหม่และนักเขียนอาวุโส จนเป็นที่ยกย่องนับถือในวงการวรรณกรรมไทย 

นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช 2534 .-สำนักข่าวไทย


วันที่: 19 พฤศจิกายน 2561ประกาศข่าวงานพิธี
อัลบั้มภาพ
ยังไม่มีภาพบรรยากาศงานศพ
ดูอัลบั้มภาพ


เกียรติประวัติ